Δημήτριος Γκιουζέλης MD. PHD. Γενικός Χειρουργός - Παρουσίαση

Dr Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD  Γενικός Χειρουργός Διδάκτωρ Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Dr. Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD

 

Γενικός Χειρουργός

  • Διδάκτωρ Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Μέλος ιατρικού συλλόγου Μεγάλης Βρετανίας 

  • Τακτικό μέλος Ελληνικής Χειρουργικής εταιρίας 

  • Τ.Επιμελητής Χειρουργός “Ευρωκλινική Αθηνών”

  • Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής της Βιοκλινικής Πειραιά

Ο Ιατρός Δημήτριος Γκιουζέλης χειρουργεί στις Κλινικές Βιοκλινική Αθηνών και Βιοκλινική Πειραιά.

Είναι Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Εξειδικεύεται στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, στην Λαπαροσκοπική, στην Επείγουσα Χειρουργική στην Χειρουργική Τραύματος και την Χειρουργική Ογκολογία.

Dr Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD  Γενικός Χειρουργός Διδάκτωρ Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Βιογραφικό
Dr Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD  Γενικός Χειρουργός Διδάκτωρ Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δημοσιεύσεις
Dr Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD  Γενικός Χειρουργός Διδάκτωρ Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιατρικά Άρθρα