Δημήτριος Γκιουζέλης MD. PHD. Γενικός Χειρουργός - Ιατρείο Πετρούπολης

Ο Ιατρός δέχεται με ραντεβού στο

Ιατρείο Πετρούπολής

 

25ης Μαρτίου 171 & Καρύστου 1

Πετρούπολη τ.κ.13231

τηλ. 210 5069466

 

 

  >  Καθημερινά Πρωί & Απόγευμα 

      κατόπιν τηλεφωνικής Συνεννόησης

    

   Τηλ. Ιατρού 6932 312166

 Δημήτριος Γκιουζέλης MD. PHD. Γενικός Χειρουργός - Ιδιωτικό Ιατρείο στην Πετρούπολη

Συμβουλευτείτε τον Χάρτη μας, για την εύκολη πρόσβαση σας.

Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης
Ιατρείο Πετρούπολης